Organizare

 

Prevederi organizatorice in statutul SRFRA   

 

 

 

Membri

 

Cine poate fi membru

Profesionisti din domeniul medicinei reproducerii

Organizatii, autoritati, companii care se asociaza scopului comun

 

Beneficii pentru membri

Acces la informatii, materiale educative, publicatii SRFRA

Acces la programe de formare si perfectionare

Abonament la SRFRA Newsletter

Oportunitati de participare la grupuri de studiu si programe de cercetare

Gratuitati sau reduceri la taxele de participare ale unor cursuri si manifestari stiintifice

Eligibilitate pentru premii 

 

Cum devii membru

1. Completeaza formularul de aplicatie descarcat de pe site 

 

2. Trimite formularul pe adresa de email a SRFRA 

 

Dupa primirea confirmarii de acceptare ca membru:

 

3. Plateste cotizatia anuala in cont, conform instructiunilor primite prin email

 

Dupa confirmarea platii, vei primi un certificat de membru in termen de 30 de zile

Cotizatia anuala pentru membri asociati este de 200 RON.

 

Prevederi statutare pentru membri

Art. 11. Drepturile asociaţilor 

Dreptul de vot în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei pentru adoptarea hotărârilor

Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere

Dreptul de a participa fără restricţii la toate activităţile asociaţiei

Dreptul să participe la alte întruniri sau activităţi, în baza calităţii de membru al asociaţiei, numai respectând prezentul statut

Dreptul de a primi informaţiile de care dispune Asociaţia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate

Dreptul de a cunoaşte activităţile Asociaţiei

Dreptul de a se retrage la cerere.

 

Art.12. Obligaţiile asociaţilor

Să respecte dispoziţiile prevăzute în Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 

In îndeplinirea activităţilor în cadrul Asociaţiei să acţioneze cu bună credinţă şi în conformitate cu scopul şi obiectivele definite în Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei

Să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei

Să nu prejudicieze în nici un mod Asociaţia

 

Membrii asociaţi au obligaţia de achita o cotizaţie de membru ce va fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director

 

Art.15. Răspunderea membrilor asociaţiei

(1) Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul asociaţiei răspund potrivit legii pentru prejudiciile aduse.

(2) Persoanele angajate cu contract de muncă răspund potrivit prevederilor legislaţiei muncii.